Witamy w Krajeńskiej Galerii Sztuki Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku!

Za jeden z celów naszej działalności obraliśmy krzewienie i popularyzację dorobku kulturowego, w tym artystycznego gminy Więcbork i powiatu sępoleńskiego należącego do subregionu Krajny Nakielskiej. Mając przeświadczenie, że dokumentujemy dziedzictwo lokalne, regionalne i narodowe uchronimy je od zapomnienia i przyczynimy się do poznania Krajny poza jej granicami. Opisy obiektów, które znajdują się na stronie Galerii mają formę muzealną, są bowiem dedykowane zarówno amatorom, jak i profesjonalistom – etnografom, historykom sztuki, muzealnikom oraz instruktorom i animatorom ośrodków kultury. W przyszłości Galeria będzie systematycznie wzbogacana o nowe obiekty.

O nas


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
Kierownik projektu Joanna Soja-Tońska
Wybór i opis Dorota Angutek
Recenzentka prof. dr hab. Katarzyna Węgorowska
Redaktor techniczny Ewa Popiłka
Grafika Brygida Fertykowska, Natalia Blus, Ewa Popiłka
Fotografie Ewa Szydeł

Wrzesień 2020  
ISBN 978-83-955465-1-8