Bibliografia

Angutek D., Nieznane diabły krajeńskie: Koszel (Jancyp), Tokiel i Cypryl. Rekonstrukcja etymologiczna i kosmogoniczna podania ludowego z pogranicznego regionu Krajny, „Etnografia Polska” 2017, t. 61, z. 1-2.
Angutek D., Tradycje wytworzone rodzącej się ponowoczesności w Polsce, Bydgoszcz 2018: Oficyna Wydawnicza Epigram.
Angutek D., Haft krajeński – tradycja ludowa i tradycja wytworzona, w: Haft krajeński – tradycja ludowa i tradycja wytworzona, red. K. Krzanik-Dworanowska, Złotów 2018: Muzeum Ziemi Złotowskiej, s. 5-23.
Angutek D., Haft krajeński w Więcborku. Historia i kontynuacja, Więcbork 2019: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku.
Angutek D., Wzory haftu krajeńskiego ze Złotowa i Więcborka [tzw. wzornik], Złotów 2019: Muzeum Ziemi Złotowskiej.
Angutek D., Przebieg i stan badań nad strojami krajniackimi z okresu od XIX do XXI wieku, w: Atlas polskich strojów ludowych, t. 50, red. A.W. Brzezińska, A. Paprot-Wielopolska, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze [w przygotowaniu].
Chętnik A., Strój kurpiowski Puszczy Zielonej, w: Atlas polskich strojów ludowych, Wrocław 1961: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Klonowski F., Strój warmiński, w: Atlas polskich strojów ludowych, Wrocław 1960 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Kowalska-Lewicka A., Ludowy strój krakowski – strojem narodowym, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 1976, t. 30, z. 2, s. 67-74.
Soja-Tońska J., Przedmowa, w: D. Angutek, Haft krajeński w Więcborku. Historia i kontynuacja, Więcbork 2019: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku, s. 7-10.
Świątkowska J., Strój łowicki, w: Atlas polskich strojów ludowych, Poznań 1953: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Świeży J., Strój Podlaski (nadbużański), w: Atlas polskich strojów ludowych, Wrocław 1958: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Trebunia-Staszel S., Etynowscy A. i M., Fiedler K. E., Strój podhalański. Atlas polskich strojów ludowych, t. 46, Wrocław 2015: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Źródła internetowe
Angutek D., Rekonstrukcja ludowego haftu krajeńskiego: stan badań, pochodzenie i wzór, „Lud” 2017, t. 101, s. 333-359, https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud101.2017.11/14484 [dostęp 18.09.2020].
https://borytucholskie.net/borowiacy/ [dostęp 18.09.2020].
https://strojeludowe.net/ [dostęp 18.09.2020].